DISA DEMONSTRIME TE FIZIKES TE VIZUALIZUARA PER KOMPJUTER

Departamenti i Fizikes, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranes.
DHJETOR 2000