Konferenca/Referime

 

– K. Peqini, B. Duka, “The velocity field at the Earth’s Core–Mantle Boundary†10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union (BPU10) 26-30 Shtator 2018, Sofia, Bulgaria

– K. Peqini, B. Duka, “Jerks and the velocity field at the CMB recovered using gufm1 model†European Geosciences Union General Assembly 2018. Vienna 8-13 Prill 2018

B. Duka , “Modeling of the geomagnetic field variations: Secular Variations, Geomagnetic Jerks and Reversalsâ€, ‘invited paper’ prezantuar në “9th International Physics Conference of the Balkan Physical Unionâ€, August 24-27, 2015, Istabul-Turkey

– Klaudio Peqini, Bejo Duka, “Insights into reversals and paleo-SV of the geomagnetic field through toy models†prezantuar në “International Physics Conference Tirana 2015 (ipct2015) November 13th 2015â€

– K. Peqini, B. Duka, “Applying “domino†model to study dipolar geomagnetic field reversals and secular variationâ€, poster në European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna 27 Prill – 4 Maj 2014

B. Duka, E. Rexhepi “Numerical experiments on the natural convection of the fluids between coaxial cylinders and concentric spheresâ€,Training Seminar on HP Computing in Polytechnic University of Tirana, 30 Maj 2013.

B. Duka, A. de Santis, M. Mandea, A. Isac, E. Qamili, “Studim i variacionit shekullor të fushës gjeomagnetike me anë të metodave të analizës spektraleâ€, prezantuar në Konferenca Shkencore e Fakultetit te Shkencave Natyrore, me rastin e Jubileut te 100 Vjetorit te Pavaresise, Nentor 2012.

B. Duka, “Studi in geoelettricità e geomagnismo in Albania e prospettive collegàte con il progètto MEM ed IPAâ€, prezantuar në mbyllje të projektit MEM, Campobasso, Italy, 8 Qershor 2010.

B. Duka, “Spectral Analysis of the geomagnetic field temporal variationsâ€, prezantuar në Asamblenë e 11 të IAGA (International Associacion of Geomagnetism and Aeronomy), Soprom-Hungary (Gusht 2009)

B. Duka “The quadrupolar geomagnetic field and Gauss coefficients of the second orderâ€, seminar, mbajtur me stafin e INGV (Istituto Nazinale di Geofisica e vulcanologia)-Rome (Itali), Maj 2008

B. Duka, “An integral method of geomagnetic field modellingâ€, prezantuar më General Assembly of European Geosicience Union, Vienna, 13-18 Prill 2008

B. Duka,N. Hyka “Using neural netëorks to study the geomagnetic field evolutionâ€, prezantuar në IUGG XXIV General Assembly, Perugia, Itali, 2-13 Korrik, 2007.

– Qamili E. , A. De Santis , L. R. Gaya-Pique , B. Duka , L. Cafarella, “A revised geomagnetic model for Albania, south-east Italy from 1988 to 2006 with prediction to 2010†prezantuar në EGU 2007 Conference, Vienna, Austria, Prill 2007

https://lucidkustoms.com/alcool-et-sexe-comment-l-alcool-affecte-la/

B. Duka “Confronto dei risultati di diversi modelli della variazione secolare a Lâ€Aquilaâ€, prezantuar në 3º Meeting of scientific project MEM, Ferrara,Italy, 1 Dhjetor 2006.

B. Duka, “Models of geomagnetic secular variations and its predictionâ€, prezantuar në 2º Meeting of scientific project MEM, Campobasso , Italy, 25 Nëntor 2006.

– E. Qamili , A. De Santis , B. Duka, G. Dominici, S. Bushati , L. Cafarella , M. Miconi ,L. R. Gaya-Pique “A geomagnetic reference model for Albania, south-east italy and the ionian sea from 1990 to 2005 with prediction to 2008â€., prezantuar në “First Swarm International Science Meeting†3-5 Maj, 2006 Nantes, France

B. Duka, “Sùgli studi in geoelettricità e geomagnismo in Albania e prospettive collegàte con il progètto MEMâ€, prezantuar në 1º Meeting of scientific project MEM, L’Aquila, Italy, 3 Nëntor 2005.

B. Duka, “Modeling the geomagnetic field at different observatories ëith nonlinear dynamical system of equationsâ€, prezantuar ne 10th Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy, Toulouse – France, 18-29 Korrik, 2005

B. Duka, “On The Modelling of A Geomagnetic Reference Field For The Balkan Region “, prezantuar ne workshopin: “NATO Advanced Research Workshop-New data for the magnetic field in the Republic of Macedonia for enhanced flying and airport safetyâ€, Ohër– Maqedoni Maj 2005,

B. Duka, “Using Java Applets in physics teachingâ€, prezantuar ne workshop-in: “Web Enabling Technologies & Strategies for Scientific e-Learningâ€, ICTP, Trieste, Itali, Prill 2004.

B. Duka, “Kurrikula të reja në Departamentin e Fizikësâ€, prezantuar ne Konferencën kombëtare: “Universiteti dje, sot dhe nesërâ€. Tiranë, Dhjetor 2003.

B. Duka “Curricula development in the Physics Department of Tirana Universityâ€, prezantuar ne European Session: “Teaching physics: a European confrontation†, Centre de Physique des Houches, France, Qershor 2002.

B. Duka, “Dynamics of the fluid of Outer Core of the Earthâ€, seminar i prezantuar në Departamentin e Fizikës të Universitetit të Ferrara (Itali), Shkurt 2002.

B. Duka, “Geomagnetic field reinforcement by the different rotation of Inner Core and Mantleâ€, prezantuar në: IVth General Conference of the Balkan Physics Union, Veliko Terno, Bulgaria, 2000.

B. Duka, “The differential rotation of Inner and Outer Core as the cause of Geomagnetic Field Generationâ€, prezantuar ne: 9th Scientific Assembly of IUGG , Birmingham , United Kingdom, Gusht 1999.

B. Duka, “Comparison of different methods of analyses of satellite geomagnetic anomalies over Italyâ€, prezantuar ne 8th Scientific Assembly of IAGA, Uppsala, Suedi, Qershor 1997.

B. Duka, A. De Santis, “Modelli di riferimento del campo geomagnetico regionale a consistenza fisica e geometricaâ€, prezantuar ne: Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida Atti del 16° Convegno Nazionale, Roma, Roma, 11 – 13 Nentor 1997.

– Grup autorësh, “Rjeti magnetik i Shqiperise†(ne italisht), Publikim i Istituto Nazionale di Geofisica, Romë – Itali, 1996.

B. Duka, “A mathematical modeling of apparent resistivity and induced polarization†, prezantuar ne 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki, Greece ,1991.

B. Duka, “Modele të fushave elektrike dhe magnetike†, prezantuar ne Konferenca Kombëtare e Fizikës, Tiranë,1985.

B. Duka, “Studimi i fushave elektrike e magnetike natyrore mbi shtratime nafte e gaziâ€, Autoreferat i disertacionit të paraqitur për kërkimin e gradës shkencore “Kandidat i Shkencave, Udhëheqja shkencore: Doc. Kand. Shkenc. Alfred Frasheri dhe Doc. Kand. Shkenc. Rexhep Meidani, Tiranë 1981

https://lucidkustoms.com/alcool-et-sexe-comment-l-alcool-affecte-la/

B. Duka, “Studimi i fushave elektrike e magnetike natyrore mbi shtratime nafte e gazi†Disertacion, i depozituar në Arshivën e Instituti të Kërkimeve Gjeologjike, Tiranë 1981

B. Duka, “Fushat elektrike dhe magnetike natyrore mbi shtratime nafte dhe gaziâ€, arshiva e Institutit te Naftës dhe Gazit, Fier ,1981.