Tekste dhe Leksione

 

Tekste mësimore universitare:

 • B. Duka, etj. “Ushtrime dhe problema të Fizkës së Përgjithshmeâ€, botimi i UT, Tiranë, 1981.
 • B. Duka, “Mekanika Teorike†, Botimi i SHBLU, Tiranë, 1989.
 • F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka “Fizika 1†, Botimi i SHBLU, Tiranë, 1988.
 • B. Duka, “Ushtrime dhe problema të Mekanikës teorike†, botim i SHBLU, Tiranë,1991.
 • B. Duka, “Fizika Llogaritëseâ€, botim i SHBLU, Tiranë, 2001.
 • F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka “Fizika 1†, Ribotim i SHBLU, Tirane, 2003.
 • “Fizika për studentët e Informatikësâ€, përshtatur nga B. Duka e P. Dhoqina, Tiranë, 2004.
 • B. , “Një kurs i shkurtër i Mekanikës Teorike klasikeâ€, botim i SHBLU, Tiranë 2004.
 • B. Duka “Ushtrime dhe problema të Mekanikës Analitikeâ€, botim i Pegi, Tiranë 2006.
 • B. Duka, “Mekanika Klasikeâ€, botim i INFBOTUES, Tiranë 2013.
 • B. Duka, “Plotësime në Fizikëâ€, Leksione të shkruara për Master në Fizikë AML, 2014.
 • B. Duka, D. Xhako, “Mekanika e Kontinumit†(përshtatje), botim i INFBOTUES, Tiranë 2018.

Tekste për shkollën e mesme:

https://italiapotenza.com/comprare-generico-viagra/

 • B. Duka, D. Gjikondi, “Njohuri mbi Kompjuterin, Windows-in, Internetinâ€, botim i PEGI, Tiranë 2003.
 • B. Duka, Dh. Kuqi, P. Malkaj, I. Maçi, ‘Fizika 10 “, botim i PEGI, Tiranë 2011.
 • B. Duka, Dh. Kuqi, E. Spahiu, “Ushtrime dhe problema Fizika 10†botim i PEGI, Tiranë 2011.
 • B. Duka, D. Spahiu, Dh. Kuqi, Z. Mulaj, ‘Fizika 11 “, botim i PEGI, Tiranë 2012.
 • B. Duka, D. Spahiu, Dh. Kuqi, Z. Mulaj“Ushtrime dhe problema Fizika 10†botim i PEGI, Tiranë 2012.