Projekte

 

1994 Pjesmarrës në projektin e përbashkët midis Institutit Kombëtar të gjeofizës(Romë) dhe Qendrës gjeofizike (Tiranë) : “Instalimi i rjetit të stacioneve të përsëritëshme për matjen e fushës gjeomagnetike në Shqipëriâ€

1997 Kordinator i projektit: “Rinovimi i Laboratorit të Fizikës Llogaritëse (PC,Vax- Workstation, Sun Workstation)â€, i financuar nga Fondacioni Soros.

2000 Koordinator i projektit kombetar: “Përdorimi i Teknologjive të reja të Informacionit në mësimdhënien e Fizikës†i financuar nga MASH.

2000 Drejtues i Seminarit Kombëtar mbi përdorim Teknologjive të Informacionit në mësimdhënien e Fizikës

2001-2003 Kordinator i projektit të përbashkët europian JEP TEMPUS: “New curricula for graduate & postgraduate physics studiesâ€, me partnerë: Universiteti i Tiranës, Universiteti i Siegen (Gjermani), Universiteti i Ferrarës (Itali), Universiteti iLecces (Itali), Institututi i Fizikës Bërthamore (Tiranë).

2002-2004 Kordinator i Projektit “Studime mbi karakterin jolinear të fushës magnetike tokësore dhe modele teorike të variacionit shekullor. Zbatim për rajonin ionio-adriatik që prek Italinë dhe Shqipërinë†i inkluduar në “Protokollin e Bashkpunimit Shkencor e Teknologjik midis Italisë dhe Shqipërisëâ€, Mars 2002.

2004 Pjesmarrës në fushatën e matjeve të fushës gjeomagnetike në pikat e rjetit të stacioneve të përsëritëshme, të kryer nga një ekip gjeomagnetistësh italianë e shqiptarë.

2004-2005 Përgjegjës i grupit kërkimor i projektit universitar: “Instalimi dhe përdorimi i një Web- aplikimi për e-learning në Web-site-in e Fakultetit të Shkencave Natyroreâ€.

2004-2007 Person kontakti i partnerit shqipar në projektin: “Environmental Electromagnetic Monitoring in the ULF-ELF-VLF-LF bands†i programit Adriatic Cross Border INTEREG IIIA.

2008-2010 Kordinator i projektit të përbashkët italo-shqiptar: “Modelimi i fushës gjeomagnetike me anë të sistemeve dinamikë jolinearë†i inkluduar në Protokollin e Bashkpunimit Shkencor e Teknologjik midis Italisë dhe Shqipërisë, Dhjetor 2007.

bezoek web

2009 Pjesmarrës në fushatën e matjeve të fushës gjeomagnetike në pikat e rjetit të stacioneve të përsëritëshme, të kryer nga një ekip gjeomagnetistësh italianë e shqiptarë.

2011 Drejtues i projektit: :Krijimi i laboratorëve virtualë për lëndët Fizikë, Kimi dhe Biologji në Fakultetin e Shkencave Natyrore†i financuar nga AKTI

2011-2013 Kordinator i projektit të përbashkët italo-shqiptar: “Study of Fluidodynamic systems stability in the cylindrical and spherical geometriesâ€

2015-2017 Kordinator i projektit të përbashkët Astriako-shqiptar: “Using ground and satellite data to study the variations of the geomagnetic field over Austria and Albaniaâ€