Applete, Vizuallizime, Demonstrime dhe laboratore virtuale

 

Shumë nga demonstrimet, vizualizimet dhe laboratoret virtuale që janë në këtë web-site, mbështetet në teknologjinë e Applet-eve. Java applet-e janë programe të shkruara në gjuhën Java, të shkruar enkas për të vizualizuar një dukuri, një eksperiment apo një mësim në kompjuter.

Programi burim, në formatin ASCII emri.java i kompiluar në formën e një skedari binar emri.class, shkarkohet nga shfletuesit (Browsers) e Internetit nëpërmjet komandave të gjuhës HTML, dhe ekzekutohet lokalisht. Shpesh kur janë disa klasa (disa programe të kompiluara) dhe disa skedarë, ato zipohen në formën e një skedari të vetëm të lloit emri.jar. Sigurohuni paraprakisht mese browseri juaj mund t’i ekzekutoje ata.

https://farmacosenzaricetta.com/generico-levitra-online-sicuro

Përdorimi i Applet-evet është i thjeshtë, por Browser-i që përdoret duhet të jetë i paisur me një shtojcë: JRE (Java Runtime Environment). Ajo është një paketë mjetesh softwerike për të zhvilluar aplikime Java. Ajo kombinon me JVM (Java Virtual Machine), klasat bërthamë dhe libraritë mbështetse. JRE është pjesë e JDK (Java Development Kit, që mund të shkarkohet nga Interneti (kompania Sun): http://www.oracle.com/java. Kjo kompani, qysh nga viti 2017 nuk e mbështet më Browser-in Google Chrome. Prandaj rekomandojmë që ky browser të mos përdoret. Paraprakisht, sigurohuni që Java të jetë instaluar në sistemin tuaj (kontrolloni “setting†e aplikimit Java) dhe që të jetë aktiv në browser-in që përdorni (zakonisht Internet Explorer 11.0).

Në këtë web-site janë disa paketa vizualizimesh të realizuara në vite: